ژورنال من

برچسب : توجه به اقتصاد

مفهوم اقتصاد توجه چیه؟

به نام الله، با مفهومی آشنا شدم به اسمه اقتصاد توجه! چیزی که سالهاست انگار فراموش شده، توجه به چیزهایی که مشتریمون دوست داره، توجه به چیزهایی که خودمون دوس...

ادامه مطلب