مهارت های من

مهارت های من

آنچه آموخته ام

مهارت های که در طول زندگی دو دسته اکتسابی و غیر اکتسابی است که من مهارت های زیر را به مرور زمان و تجربه و تلاش کسب کرده ام :

  • مهارت های طراحی گرافیک
  • مهارت های طراحی سایت
  • مهارت های موفقیت در زندگی
  • مهارت های متحرک سازی

Photoshop
97%
illustrator
72%
Aftereffect
77%
Anime Studio Moho
90%
Edius & Premiere
76%

مهارت های عمومی

دانش کامپیوتر

قانون جذب

شبکه های اجتماعی