سایت رسمی فرشاد سرهندی در تاریخ ۲۰-۵-۹۶ ساخته شد، از این پس تمامی نمونه کار ها، فعالیت ها  ، سفارشات و … در این وب سایت قرار داده می شود.

فرشاد_سرهندی