Logo

انیمیشن باغ بز

بزی تنها فرار کنان از دست شکارچیان بز به بالای درختی پناه می برد و ، با کشیدن درخت و پرت شدن بز در باغی ماجرا آغاز میشود. در باغ جدید بز های زیادی زندگی میکنند و گویا باغ مختص بز هاست و هیچ کس در ان محدوده وارد نمیشود ، بز ها عادات عجیب و غریبی دارند و نگهبانان به طرز سنگینی از آنجا محافظت می نمایند!

۲۰۰۰ تومان – خرید

نظرات توسط مدیر بسته شده.